TÜRKÇEDEN SORU KAÇMAZ!  
   
Üye Girişi Şifremi Unuttum
ANASAYFA YGS TÜRKÇE KONULARI SINAVLAR BİLGİ YARIŞMASI  
ÜYE OL
Kullanım Koşulları

ÜYELİK KAPSAMI 
Dersimiz Türkçe üyeliği, dersimizturkce.com’un fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, 9, 10, 11 ve 12. sınıfların Dil ve Anlatım dersine destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar.

Bu kullanma hakkı, kullanıcı tarafından seçilmiş olan erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli – bedelsiz kiralanamaz, satılamaz.

ÜYELİK SÜRESİNCE SAĞLANAN HİZMETLER 
Kullanıcı tarafından seçilmiş olan erişim paketinin sınırları dâhilinde;
Sesli ve görüntülü konu anlatımı videoları
Konu testleri
Etkileşimli etkinlikler
Deneme sınavları
ÖSYM sınavlarıdır.
Dersimiz Türkçe.com önceden haber vermeksizin içerikte değişiklik yapabilir. 

GENEL KULLANIMA AİT ŞARTLAR; 
Diğer şartlar www.dersimizturkce.com  internet sitesinde bulunan üyelik sözleşmesinde yer alan sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir;

1 KULLANICI, bu sözleşme kapsamında alacağı hizmetleri bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredemez. Toplu gösterime (sınıflar, konferans salonları vs) sunamaz. KULLANICI, herhangi bir üçüncü şahsa şifresini açıklaması veya kullandırması halinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisi sorumludur, Dersimiz Türkçe.com’un bu konuda herhangi bir sorumluluğu hiçbir şekilde bulunmamaktadır.KULLANICI bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiğinde Dersimiz Türkçe.com tarafından üyeliği ve şifresi iptal edilecek ve sözleşme tek taraflı olarak hiçbir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedilecektir. Ayrıca kullanım haklarının ihlaline ve Dersimiz Türkçe.com’un telif haklarına dayanarak kullanıcı hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır.

2 Dersimiz Türkçe.com, yayınladığı içeriklerin tek sahibi olarak kabul edilecektir.   

3 Sözleşme süresi, D.T.nin belirlediği kadardır. D.T. herhangi bir sebep göstermeden sözleşme sürelerini değiştirebilir ya da sözleşmeleri tek taraflı iptal edebilir.

4 Dersimiz Türkçe.com hizmetlerini internet üzerinden verilecek olup teknik sorunlar nedeniyle siteye erişimin aksaması durumunda Dersimiz Türkçe.com, hiçbir sorumluluk taşımayacaktır. Bu durumda kullanıcı, hiçbir hak iddia edemeyecektir.

5 Kullanıcının bilgisayarından ya da internet bağlantısından kaynaklanan nedenlere siteye erişememesi durumunda Dersimiz Türkçe.com hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1  TANIMLAR

Dersimiz Türkçe:
Dersimiz Türkçe
E-Posta: bilgi@dersimizturkce.com

Bundan sonra D.T. olarak anılacaktır.

ÜYE:
Fikri ve sınai mülkiyet hakları D.T.’ye ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler. Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, üyenin, D.T.’ye ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (www.edebiyatsemineri.com) elektronik ortamda yaptığı üyelik başvurusunun kapsamı, süresi, üyelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak  4077 sayılı Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3 – ÜYELİK KAPSAMI
D.T. üyeliği, D.T.’nin fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, YGS’ye hazırlık sürecine ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, üye tarafından seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır. 

MADDE 4 – ÜYELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

Üye tarafından seçilmiş olan eğitim paketinde;

      • Video konu anlatımları,

      • Etkileşimli ve eğlenceli çalışmalar,

      • Ünite sınavları,

      • Soru çözümü videoları,

      • Denemeler yer almaktadır.

MADDE 5 – ÜYELİK SÜRESİ
D.T. üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihe bakılmaksızın YGS’nin yapıldığı sabah sona erer.
D.T. üyeleri sonucu elde edilen hediye içeriklerin veya farklı web sitesi üyeliklerinin kullanım süresi de aksi belirtilmedikçe Sözleşme süresi, D.T.nin belirlediği kadardır. D.T. herhangi bir sebep göstermeden sözleşme sürelerini değiştirebilir ya da sözleşmeleri tek taraflı iptal edebilir.

MADDE 6 – ÜYELİK ÜCRETİ
D.T. üyelik ücreti yoktur. Üyeler aksi belirtilmedikçe tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanırlar.


MADDE 7 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Üye, D.T.’ye üye olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, D.T.’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması halinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.2. Üye, siteye girerken “kullanıcı adı” ve üye olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. D.T.’nin üyenin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.

7.3. Üye, D.T. internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

7.4. D.T., üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, D.T.’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden D.T.’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

7.5. Üye, D.T.’nin kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve  D.T. üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutmasına, işlenmesine ve iletişime geçilmesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

7.6. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında D.T. tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile  internet, telefon, SMS, eposta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, D.T.’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve D.T.’yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

7.7. D.T., üyelerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. 

7.8. D.T., sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

7.9. D.T., üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

7.10. D.T., bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde sorumlu olmayacaktır. D.T., bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

7.11. D.T., işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda, bu talebini D.T. Çağrı Merkezi’nin eposta adresine iletebilir.

7.12. Taraflar, D.T.’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
D.T., üyenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve üyeliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı D.T.’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde Kayseri ili merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK
Üyenin, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta üyenin eposta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme üyelik süresinin hitamı, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya D.T. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Ana Sayfa Kullanım Koşulları Gizlilik ve Güvenlik Uyumluluk Yasal Uyarı Kurumsal Üyelik İletişim